Projekt: Nakup in montaža nove Avtomatske linije za izdelovanje čokolade in pralin Pomati v PE Postojna

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo v poslovni enoti Postojna z novo linijo za izdelavo čokolade in pralin.

Pričakovani cilji projekta:

Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati proizvodni proces,
Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja,
Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
Zmanjšati količino odpadnega materiala na proizvedeni izdelek.
Zmanjšati porabo surovin in materialov na proizvedeni kos.
Podjetje bo proizvajalo izdelke, ki se v veliki meri lahko reciklirajo z uporabo strojev in naprav, ki se lahko reciklirajo.

Vrednost projekta: 139.013,50 eur
Vrednost sofinanciranja EU: 139.013,50 eur
Trajanje projekta: marec 2022 – september 2023

SL_Financira_Evropska_unija_RGB_POS

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj
Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj